דף בית » מבזקים, עליון » מזכרת בתיה: חבר האופוזיציה עו"ד יצחק פסטרנק יוצא השבוע במחאה נגד ראש מועצת מזכרת בתיה מאיר דהן

מזכרת בתיה: חבר האופוזיציה עו"ד יצחק פסטרנק יוצא השבוע במחאה נגד ראש מועצת מזכרת בתיה מאיר דהן

 

לטענתו: "ראש המועצה מזכרת בתיה מנצל את משאבי המועצה לעשיית הון פוליטי על גב הורי תלמידים." הסיפור החל לטענת פסטרנק כאשר לפני כשבועיים מרכז השלטון המקומי עמד להשבית את השלטון המקומי ועד כמה שעות לפני ההכרזה על סיום הסכסוך מערכת החינוך במזכרת בתיה עמדה להיות מושבתת במסגרת פעולות המחאה של מרכז השלטון המקומי. ראש המועצה אף ביקש את סיוע ותמיכת הנהגות ההורים הבית ספריות להשבתה האחרונה.

באותו זמן הושבתה מערכת החינוך במושבה "בשם הסולידריות עם מרכז השלטון המקומי" תוך פגיעה קשה בהורי תלמידי המושבה. ראש המועצה הסביר אז בעיתונות את מניעיו לשביתה וציין את הסולידריות עם מרכז השלטון המקומי, כהסברים למניעי ההשבתה.  ואולם, הגיע אלי במקרה מכתב של ראש המנגנון במועצה, שלפיו ביום  10.11.09 הודיע מזכיר המועצה המקומית מזכרת בתיה במכתב לעובדי המועצה  כך : "לאור החלטתה של המועצה מיום 2.8.09 לפרוש ממרכז השלטון המקומי ולמען הגילוי הנאות, מצאתי לנכון לפנות אלייך כדלקמן: "ייאמר מלכתחילה כי המועצה כפופה לעקרונות תום הלב וההגינות החולשים על משפט העבודה ואין בפרישתה והשתחררותה מחוקת העבודה, כדי לפגוע חלילה בתנאי עסקה וזכויות אישיות שהוקנו לך קודם לכן, דוגמת גובה המשכורת, מועדי התשלום, הזכות לשימוע וכיו"ב, בניגוד לדין הכללי הקיים. מן הראוי לציין, כי הטעמים העומדים בבסיס ההחלטה מקורם בשיקולים רלוונטיים ומקצועיים בלבד, ובין היתר רצונה של המועצה לאפשר גמישות ניהולית ולקבוע בעצמה את סדרי העבודה הראויים והמתאימים למועצה.

נכון להיום לא ידוע לי על כל החלטה של המועצה על חזרה לחברות במרכז השלטון המקומי. מדוע אם כן ביקש גם הפעם ראש המועצה להשבית את המועצה ואת מערכת החינוך במסגרת הכוונה להכריז שביתה במערכת השלטון המקומי? עובדה היא כי גם הפעם התכוון ראש המועצה להשתתף בהשבתה של גוף שאין הוא חבר בו ואשר מרצונו בחר להתנתק ממנו. ראש המועצה ביקש לפגוע בהורים בהשתתפותו בהשבתה של גוף שהוא עצמו בחר להתנתק ממנו ויוזכר שהיו רשויות מקומיות הצהירו שלא ישתתפו בהשבתה.

לפני מספר ימים התפרסם באתר המועצה באינטרנט מכתב תודה של יו"ר מרכז השלטון המקומי ל"מאיר חברי הטוב". כותרת הידיעה: "יו"ר השלטון המקומי מודה לראש המועצה על ששימש יו"ר מטה ההסברה". לפי הידיעה שפורסמה: יו"ר השלטון המקומי מודה לראש המועצה ששימש כיו"ר מטה ההסברה וכותב: "אני מבקש להודות לך על כי בחרת מרצון להתמסר בלב שלם למסעו המפרך של השלטון המקומי, מסע אל מחוזות השגשוג וההצלחה. אני גאה שהיית שותף בכיר לראש החץ של המאבק שאינו מסתכם בדרישות תקציביות, אלא מוביל שינוי מהותי של ממש ביחסי שלטון מקומי מרכזי במדינת ישראל."

ראש המועצה בחר לשתף פעולה עם גוף שבחר להתנתק ממנו ויוזכר שהיו רשויות מקומיות הצהירו שלא ישתתפו בהשבתה. הפעם התברר שראש המועצה לאור התוכן האישי של המכתב שפורסם באתר הציבורי של המועצה  עשה שימוש במשאבי המועצה ודיוור בחינם מכתב תודה אישי שאינו קשור לענייני המועצה והכל בכדי לעשות הון פוליטי – על חשבוננו ההורים והתושבים.

תגובה אחת ל " מזכרת בתיה: חבר האופוזיציה עו"ד יצחק פסטרנק יוצא השבוע במחאה נגד ראש מועצת מזכרת בתיה מאיר דהן "

  1. מאת עמי דולב:

    לשם שקיפות והגינות שאתה כל כך נלחם עבורם כביכול, מדוע אינך מציין שהתחלת את מערכת הבחירות הבאה ושאתה רואה את עצמך מועמד לתפקיד יו"ר המועצה הבא?

הוספת תגובה!

מדור פרסומי